Pomoc zdalna

Dla umożliwienia zdalnego łączenia z państwa komputerem, państwo muszą pobrać

TeamViewer